Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 118 - II sem. 1886 r.

  # 976

  Stefan Heinrich

  1867 - 1889

  z Warszawy, studia medyczne kontynuował w Warszawie, zmarł będąc studentem ...

  Więcej »
  # 977

  Stefan Ronthaler

  1867 -1954

  s. Bertolda (599), lekarz w Warszawie. W II RP - lekarz Bratniej Pomocy Żołnierza Polskiego. Współwłaściciel „Medycyny i Kroniki Lekarskiej” ...

  Więcej »
  # 978

  Zygmunt Golc (Golz)

  1867 - 1926

  s. Rudolfa, lekarz w Łodzi

  Więcej »
  # 979

  Bolesław Kownacki

  1864 -1917

  s. Leona, brat Platona (988), lekarz na Lubelszczyźnie

  Więcej »
  # 980

  Cezary Neyman

  1868 - ?

  s. Aleksandra, z Ukrainy, studiował matematykę

  Więcej »
  # 981

  Andrzej Niemojewski

  1864 - 1921

  s. Feliksa, poeta, dramaturg, publicysta, religioznawca; Początkowo zbliżony do ruchu socjalistycznego (2 mies. w X Pawilonie Cytadeli w 1899 r.). Występował p-ko Lidze Narodowej. W 1906 zaczął wydawać „Myśl Niepodległą” - za antysemityzm atakowany przez lewicę, zbliżył się do endecji ...

  Więcej »
  # 982

  Mieczysław Orłowski

  1865 - 1929

  s. Aleksandra, brat Ksawerego (867) i Jana (893). Ziemianin, adiutant gen. J. Hallera, attaché honorowy przy Poselstwie RP w Paryżu ...

  Więcej »
  # 983

  Stefan Radomyski

  1864 - 1913

  s. Konstantego, lekarz w Lublinie. Studiował medycynę w Warszawie i Dorpacie. Doktorat z medycyny w Dorpacie (1892) na podstawie rozprawy: Die Harn - Cylinder im ei-weissfreien Urin. Aktywny działacz społeczny. M.in. sekretarz Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. ...

  Więcej »
  # 984

  Józef Winiarski

  1865 - 1919

  s. Józefa, ze Zgierza, lekarz w Warszawie, 13 publikacji, czynny w środowisku lekarskim ...

  Więcej »
  # 985

  Andrzej Kiersnowski

  1862 - 1894

  s. Apolinarego (109), brat Józefa (824), lekarz w Wilnie ...

  Więcej »
  # 986

  Piotr Miński

  1864 - ok. 1914

  s. Romualda, lekarz w Wilnie, później mieszkał w swoim majątku Romaniszki (pow. Jeziorossy). Zmarł w wyniku wypadku na polowaniu ...

  Więcej »
  # 987

  Stanisław Trzebiński

  1861 - 1930

  s. Adolfa, lekarz, historyk i filozof medycyny, prof. USB., Kurator K! z ramienia senatu USB (1925-1930) ...

  Więcej »

  Semestr 119 - I sem. 1887 r.

  # 988

  Platon Kownacki

  1865 - po 1913?

  s. Leona, brat Bolesława (979), lekarz w Kalwarii (gub. kowieńska) ...

  Więcej »
  # 989

  Leopold Wojak

  1867 - 1962

  s. Jana, pastor e.a. w Częstochowie

  Więcej »
  # 990

  Michał Szyrwiński

  1866 - ?

  mieszkał w Suwałkach, studiów medycznych nie ukończył

  Więcej »
  # 991

  Feliks Wyganowski

  1863 - 1938

  s. Dionizego, brat Jana (993), notariusz w Warszawie

  Więcej »
  # 992

  Franciszek Brzeziński

  1867-1944

  s. Kazimierza, prawnik, konsul RP w Niemczech, kompozytor, krytyk muz., publicysta. Razem z bratem Stanisławem (fil. Welecji) opracował i wydał: Śpiewnik studencki. Zbiór piosenek śpiewanych w korporacjach „Polonia”, „Arkonia” i „Welecja” (W. 1939). Zmarł w czasie Powst. Warszawskim (6 VIII) ...

  Więcej »
  # 993

  Jan Wyganowski

  1867 – 1924

  s. Dionizego, brat Feliksa (991), prawnik, sędzia, rejent w Kaliszu ...

  Więcej »
  # 994

  Antoni Brażewicz

  1857 - 1889

  z Kowieńszczyzny, zmarł w czasie studiów (farmacja)

  Więcej »
  # 995

  Józef Koziełł-Poklewski

  1863 - 1940

  s. Władysława, brat Mariana (1038), lekarz w Widzach, pow. brasławski, ziemianin ...

  Więcej »
  # 996

  Konstanty Rewieński II

  1866 - 1907

  s. Konstantego (329), ziemianin z gub. mińskiej, maj. Starzyca, pow. ihumeński ...

  Więcej »
  # 997

  Stanisław Mohl

  1867 - 1927

  - s. Stanisława, ziemianin, ochotnik Jazdy Kresowej (1920 r.) ...

  Więcej »
  # 998

  Józef Wojnar

  1864 – 1925

  s. Józefa, lekarz, po 1924 r. aresztowany w ZSRR, „zaginął”. Wystąpił z K! w 1889 r. ...

  Więcej »

  Semestr 120 - II sem. 1887 r.

  # 999

  Czesław Porębski

  1864 - 1889

  s. Adolfa, zmarł w czasie studiów medycznych

  Więcej »

  z Janowa Podlaskiego, chemik, komisarz ziemski w Puławach, zmarł w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1001

  Bohdan Szachno

  1868 - 1955

  s. Bronisława, brat Mariana (1022), V-prezes Wil. Koła Filistrów (do 1939 r.). Poseł do I Dumy (1906), działacz społ., v - prezes Zarządu Wil. Banku Ziemskiego, autor wspomnień ...

  Więcej »
  # 1002

  Karol Zaborski

  1868 – 1937

  -s. Ignacego, brat Bronisława (1190), lekarz; ziemianin (Litwa Kowieńska) ...

  Więcej »
  # 1003

  Stanisław Bratanowicz

  1866 – 1903

  s. Jana, lekarz, zmarł w Jarosławlu

  Więcej »
  # 1004

  Władysław Szwengruben

  1863 - 1928

  s. Melchiora, naczelny lekarz Kolei Zabajkalskiej, później naczelny lekarz Szpitala Epidemiologicznego w Wilnie ...

  Więcej »
  # 1005

  Remigiusz Ławcewicz

  1865 - 1931

  s. Stanisława, z pow. szawelskiego, lekarz w Kownie

  Więcej »
  # 1006

  Konstanty Gościcki

  1864 - ?

  s. Mikołaja, z pow. telszewskiego, lekarz w Kownie i Marienhauzen ...

  Więcej »
  # 1007

  Walerian Klecki

  1867 - 1920

  s. Waleriana, brat Karola (958), prof., dziekan U.J., autorytet w dziedzinie hodowli zwierząt i mleczarstwa ...

  Więcej »
  # 1008

  Jan Anzelm Essenburger

  1867- ok. 1915

  pastor e.a. w Lipnie, wywieziony w czasie I woj. św. do Rosji, tam zmarł ...

  Więcej »
  # 1009

  Henryk Unrug

  1869 - 1888

  z Lubelszczyzny, studiował chemię, zmarł w czasie studiów ...

  Więcej »
  # 1010

  Kazimierz Jotejko

  1859 - ?

  s. Tomasza, z Ukrainy (pow. zwienigrodzki), studiował matematykę ...

  Więcej »
  # 1011

  Zygmunt Kujawski-Rawicz

  1865 - 1934

  s. Aleksandra, lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 1012

  Kazimierz Szmakfefer

  1861 - 1934

  s. Józefa, lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 1013

  Albert Jawniszko

  1863 - 1941

  s. Ludwika, lekarz, w Malatach, Litwa

  Więcej »

  Semestr 121 - I sem. 1888 r.

  # 1014

  Józef Piotrowski II

  1868 - 1916

  s. Józefa (385), lekarz w Warszawie, redaktor „Zdrowie” ...

  Więcej »
  # 1015

  Józef bar. Manteuffel-Szoege

  1870 - 1946

  s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Leona (925) i Ignacego (1085), lekarz, W 1919 r. więziony przez bolszewików - uciekł, wstąpił do WP (lekarz). Płk. WP., odzn. Krzyżem Walecznych. W 1939 r. aresztowany przez NKWD, wywieziony - zm. tuż po uwolnieniu w obozie Ostaszkowo ...

  Więcej »
  # 1016

  Marian Strawiński

  1863 - 1932

  s. Kazimierza, lekarz w Szumsku, woj. wileńskie

  Więcej »
  # 1017

  Marian Kunicki

  1865 - 1943

  s. Konstantego, notariusz w Stopnicy i Lublinie, jako emeryt w Bydgoszczy - wyrzucony przez Niemców, schronił się w Warszawie gdzie zmarł. Autor wspomnień: pt. "Fragmenty wspomnień z Dorpatu" (Lublin 1927) ...

  Więcej »
  # 1018

  Gabriel Marian Karaffa-Korbutt

  1862 - 1936

  s. Józefa, historyk literatury, językoznawca, bibliograf. Autor: Literatura polska (t. I - III, 1917 - 21; wyd. 2: t. 1-IV, 1929 - 31). Członek PAU, prof., dziekan w Wolnej Wszechnicy Polskiej ...

  Więcej »
  # 1019

  Stanisław Kognowicki

  1863-1941

  ziemianin, Prezes Wil. Koła Filistrów (do 1939 r.). Polityk konserwatywny, prezes Wileńskiego Prywatnego B-ku Handl. ...

  Więcej »

  Semestr 122 - II sem. 1888 r.

  # 1020

  Bronisław Behrens

  1866 - 1938

  s. Ludwika (464), pierwszy skarbnik Wil. Koła Filistrów, lekarz w Łowiczu i Zakroczymiu - płk WP ...

  Więcej »
  # 1021

  Antoni Jabłoński

  1868-1928

  s. Adolfa, w l. 90 XIX w. zakładał w Wilnie tajne biblioteki, w II RP sekretarz Uniw. Warszawskiego ...

  Więcej »
  # 1022

  Marian Szachno

  1870 - 1923

  s. Bronisława, brat Bohdana (1001), ziemianin w Inflantach, POW, ochotnik WP w l. 1919 - 20 ...

  Więcej »
  # 1023

  Sobiesław Poncet de Sandon

  1866 - 1938

  s. Bronisława, lekarz w Kijowie, później w Warszawie, działacz oświatowy ...

  Więcej »
  # 1024

  August Karol Loth

  1869 - 1944

  - s. Henryka, sekr. Tow. b. Wychowanków Uniw. w Dorpacie. Pastor e.a., działacz społ., prezes K. S. „Polonia” w W-wie; współwydawca „Zwiastuna Ewangelickiego”, red. nacz. „Głosu Ewangelickiego”. W 1939 r. aresztowany przez Niemców. Po zwolnieniu uczestniczył w konspiracji Kościoła ...

  Więcej »
  # 1025

  Albert ks. Radziwiłł

  1868 - 1927

  s. Macieja, ziemianin, maj. Poloneczka w gub. mińskiej

  Więcej »
  # 1026

  Edward Sztremer (Ströhmer)

  1868 – 1940

  s. Aleksandra, z Warszawy, studiował chemię, a następnie rolnictwo ...

  Więcej »
  # 1027

  Bronisław Kułakowski

  1865-1924

  s. Romualda (wnuk Feliksa -filarety), adwokat. Związany z PPS, emigrował do USA, działa tam w nurcie niepodległościowym, wielbiciel J. Piłsudskiego (był współzałożycielem Komitetu im. J.P. - z którego wyrósł Instytut im. J. P.), członek red. szeregu czasopism emigracyjnych ...

  Więcej »

  s. Józefa , z pow. sokólskiego, lekarz ?

  Więcej »
  # 1029

  Konstanty Cumft

  1869 - po 1907

  s. Marcina (472), brat Jana (882) i Adama (883), nauczyciel gimnazjalny, doc. Politechniki w Rydze (matematyk) ...

  Więcej »
  # 1030

  Kajetan Minkiewicz

  1871 - 1922

  s. Wojciecha, lekarz w Warszawie

  Więcej »
  # 1031

  Stanisław Czekanowski

  1868 - 1963

  s. Wincentego, dyr. dep. w Min. Roln., prezes Fundacji Staszicowskiej. Autor wspomnień ...

  Więcej »
  # 1032

  Bolesław Zaborowski

  1867 - 1919

  s. Józefa, z siedleckiego, lekarz w Międzyrzecu

  Więcej »
  # 1033

  Bolesław Peżarski

  1863 - ?

  s. Władysława, stud. medycyny, opuścił Dorpat bez dyplomu ...

  Więcej »
  # 1034

  Eugeniusz Arnold

  1866 - 1935

  s. Jana, lekarz, w czasie I powst. śląskiego - członek Komitetu Pomocy Górnoślązakom (w Sosnowcu) ...

  Więcej »

  Semestr 123 - I sem. 1889 r.

  # 1035

  Bolesław Makowiecki

  1869 - 1897

  s. Aleksandra, lekarz, asystent Instytutu Oftalmicznego w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1036

  Władysław Piotrowski II

  1870 - 1937

  s. Józefa, inż. chemik - działacz oświatowy w Warszawie, Katowicach i wśród Polonii zagranicznej ...

  Więcej »
  # 1037

  Edward Jan Lipiński

  1866 - 1930

  s. Józefa, z kaliskiego, lekarz w Petersburgu, a następnie w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1038

  Marian Koziełł-Poklewski

  1865 - 1937

  s. Władysława, brat Józefa (995), stryj Władysława (1399) i Bohdana (1434), ziemianin w pow. brasławskim ...

  Więcej »
  # 1039

  Franciszek Bereśniewicz

  1868 - 1931

  s. Jana, lekarz w Petersburgu, później w Zawierciu

  Więcej »
  # 1040

  Jan Kotwicz

  1865 - 1937

  s. Ksawerego, ziemianin w pow. wileńskim

  Więcej »

  Semestr 124 - II sem. 1889 r.

  # 1041

  Michał Kimontt

  1870 - 1919

  s. Piotra lekarz, naczelny ordynator w szpitalu miejskim w Tbilisi. Zmarł w Konstantynopolu, w drodze do kraju ...

  Więcej »
  # 1042

  Jan Szepiatys (Šepetys)

  1867 - 1941

  s. Stanisława, pastor e. r. w Papilys (Litwa), redaktor miesięcznika relig. „Pasiuntynys” („Posłaniec”) ...

  Więcej »
  # 1043

  Stanisław Zaleski

  1867 - 1933

  s. Władysława, dr chemii, przemysłowiec , kolekcjoner minerałów ...

  Więcej »
  # 1044

  Władysław Jankowski

  1867 - 1950

  s. Tomasza, ziemianin w woj. lubelskim, dyrektor cukrowni ...

  Więcej »
  # 1045

  Edward Sachs

  1868 - 1957

  s. Edmunda (544), lekarz w Warszawie, po II wojnie św. w Lublinie ...

  Więcej »
  # 1046

  Julian Paklerski

  1870 - ?

  s. Juliana, z gub. warszawskiej, studiował matematykę

  Więcej »
  # 1047

  Robert Haefke

  1868 - 1920

  - s. Ferdynanda, pastor e.a. w Wieluniu

  Więcej »
  # 1048

  Zbigniew Kozarzewski

  1870 – 1917

  s. Zygmunta, z pow. płockiego, studiował chemię

  Więcej »
  # 1049

  Michał Kasperowicz

  1863 - ?

  - s. Benedykta, lekarz w Kownie

  Więcej »

  Semestr 125 - I sem. 1890 r.

  # 1050

  Oskar Geldner (Göldner)

  1866 - ?

  s. Mikołaja, aptekarz w Telszach

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.