Album Polonorum

Album polonorumSemestr 190 - I sem. 1922/1923

# 1351

Wiktor Poraj-Garnysz

1902 - 1949

ochotnik WP (1920)

Więcej »
# 1352

Jerzy Gołoński

1900 - 1962

s. Floriana, ochotnik WP (1918 - 20), w wrześniu 1939 r. internowany na Litwie, uciekł z obozu. Lekarz, po wojnie w Białymstoku ...

Więcej »
# 1353

Franciszek Jakszewicz

1900 - 1968

s. Józefa, Murmańczyk, ppłk.WP, dyr. sanatorium w Busku. ...

Więcej »
# 1354

Stanisław Markowski II

1902 - 1977

s. Jakuba. Ochotnik WP (1918 - 20). W 1939 r. aresztowany przez NKWD, szczęśliwie po kilku mies. zwolniony. Żołnierz AK, w powst. Warszawskim ciężko ranny w nogi. W obozie jenieckim w Niemczech nogę amputowano. Po wojnie w Anglii (pracował fizycznie w f-ce mebli) i USA ...

Więcej »
# 1355

Szczepan Ławcewicz

1903 - 1944

mieszkał na Litwie, lekarz, w czasie wojny w AK, w wileńskim Kedywie. Aresztowany przez Gestapo w maju 1944, po ciężkich torturach, zamordowany 4 VII ...

Więcej »
# 1356

Tadeusz Buyko

1900-1943

s. Kazimierza, ochotnik WP (1919-21), odzn. Virtuti Militari, starosta pow. w Dubnie ...

Więcej »

Semestr 191 - II sem. 1922/1923

# 1357

Stanisław Dąbrowa-Januszewicz

1901 - 1943

olderman stulecia, ochotnik WP (1919 - 21), pracownik Wil. Banku Ziemskiego, Zamordowany (spalony) przez partyzantów sowieckich ...

Więcej »
# 1358

Bolesław Szayna

1904 - 1988

studiował w Poznaniu (ekonomia), ochotnik WP (1920), ppor. AK ...

Więcej »
# 1359

Iskander Achmatowicz

1896 - 1941

s. Aleksandra, brat Osmana (1311) i Keryma I (1312), ochotnik WP (1920 -21), oficer Jazdy Tatarskiej, odzn. Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Sędzia (w Skidlu, Słonimiu), aresztowany w sierpniu 1940 przez NKWD przy próbie przekroczenia granicy Litwy z Prusami Wsch., zamordowany w czasie ewakuacji więzienia (26 VI) ...

Więcej »

ochotnik WP (1920)

Więcej »
# 1361

Zygmunt Rossman

1898 - 1955

s. Kazimierza, (jego brat Henryk był w Welecji), Ochotnik WP (1918 - 21), adwokat w Warszawie ...

Więcej »
# 1362

Czesław Beüermann

1901-1976

s. Ottona, adwokat, pracownik Państw. Banku Rolnego (oddz. w Wilnie), po wojnie adwokat w Inowrocławiu ...

Więcej »

Semestr 192 - I sem. 1923/1924

# 1363

Jan Korkuć

1902 - 1951

s. Stanisława, brat Henryka (1391), ochotnik WP (1919 - 21), prokurator Sądu Okręgowego w Lublinie. W AK (Służba Sprawiedliwości). Po powst. Warszawskim wywieziony do Niemiec. Po wyzwoleniu oficer Służby Sprawiedliwości w Kompaniach Wartowniczych na terenie Niemiec ...

Więcej »
# 1364

Józef Kopeć

1905-1934

s. Witolda, brat Bohdana (1436), ochotnik WP (1920), aplikant adw. w Wilnie ...

Więcej »
# 1365

Jerzy Woyciechowski

1904 - 1951

ochot. WP (1920), przemysłowiec (współwłaściciel wytwórni odlewów przy ul. Chocimskiej w W-wie), żołnierz września, żołnierz AK (W-wa) ...

Więcej »
# 1366

Jan Cichowski

1904 - 1944

sędzia Grodzki w W-wie, zamordowany w obozie Flossenburg (24 XII) ...

Więcej »
# 1367

Tadeusz Nowopolski

1904 - 1995

s. Bolesława, ziemianin, prawnik, ppor. 14 p. piech., kampania wrześniowa, okupacja w oflagu Murnau ...

Więcej »
# 1368

Gracjan Achrem-Achremowicz

1899-1942

s. Antoniego, brat Leona (1493), autor "Pieśni fuksowskiej" ochotnik WP (1920), artysta grafik (teka linorytów: Via crucis - Wilno 1929). Wywieziony do ZSRR, zmarł 26 III ...

Więcej »
# 1369

Michał Wojewódzki

1899 - 1986

ochotnik WP (1919 - 22), przed wojną pracował w policji

Więcej »
# 1370

Kerym Achmatowicz II

1903 - 1986

ochotnik WP (1920), sędzia w Wilnie, wiceprokurator Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, jeniec oflagu Murnau ...

Więcej »
# 1371

Zygmunt (Selim) Mackiewicz

1901-1985

s. Aleksandra, magister paucandi Stulecia, POW, ochotnik WP (1920 - 23), mjr. 23 p. uł. Grodz., Krzyż Walecznych (za kampanię wrześniową), oflag Murnau. Po wojnie w Wlk. Bryt. ...

Więcej »

Semestr 193 - II sem. 1923/1924

# 1372

Władysław Gorecki

1900 - 1944

s. Piotra, jego babka była wnuczką A. Mickiewicza, ochotnik WP (1919 - 20), pracownik Wil. Banku Ziemskiego. W 1944 r. uciekł przed bolszewikami do Warszawy. Po powst. Warszawskim wywieziony do obozu Flossenburg - tam zamordowany (22 XII) ...

Więcej »
# 1373

Kazimierz Abramowicz

1903 - 1970

s. Józefa, ochotnik WP (1920), sędzia Okręgowy Śledczy (do s. specjalnej wagi - politycznych, głównie komunistów) w Wilnie, aresztowany przez NKWD, w dniu wybuchu wojny z Niemcami wywieziony do ZSRR, w Buzułuku szef Referatu Prawnego II Oddziału Sztabu, wyszedł z II Korpusem. Pracował w poselstwie RP w Teheranie, później w Libanie. Po wojnie w ...

Więcej »
# 1374

Henryk Filipkowski

1904 - ?

studiował rolnictwo w Poznaniu

Więcej »
# 1375

Kerym (Konstanty) Murza-Murzicz

1896 - 1953

s. Adama, ochotnik WP (1920), sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie, po wojnie pracował w PCK w Warszawie. Aresztowany przez UB, zakatowany w czasie śledztwa w więzieniu przy Rakowieckiej (17 VI) ...

Więcej »
# 1376

Karol Gimbutt

1901 - 1978

s. Władysława, POW (1917-18), w czasie wojny w AK (1940 – 44, Okręg Wilno), odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie w Toruniu, urzędnik w Woj. Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego ...

Więcej »
# 1377

Leon Mikulski

1899 - 1980

s. Wilhelma, ochotnik WP (1918 – 20), ziemianin, po wojnie, technik rentgenolog. w Białymstoku, zmarł w Łodzi ...

Więcej »
# 1378

Jerzy Lubieniecki

1902- 1986

s. Stanisława, ochotnik WP (1920 – 21), powstaniec śląski, prawnik, ziemianin. Po wojnie przyjeżdżał na zebrania filisterskie. Zmarł we Wrocławiu ...

Więcej »
# 1379

Władysław Bogusławlewicz

1904 - 1990

ochotnik WP (1920), ziemianin, w maju 1941 r. wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem. Po wojnie emigrował do Argentyny. Zmarł w Buenos Aires ...

Więcej »

Semestr 194 - I sem. 1924/1925

# 1380

Tomasz Trynkowski

1903 - 1967

s. Mikołaja, ochotnik WP (1920), pracownik Wil. Banku Ziemskiego. Zmarł w Otwocku ...

Więcej »
# 1381

Witold Skorupski

1904 - 1944

ochotnik WP (1919 - 20), architekt w Warszawie, poległ w powst. Warszawskim (10 VIII) ...

Więcej »
# 1382

Kazimierz Zajączkowski

1904 - 1973

s. Walentego, ochotnik WP (1920), V-prokurator Sądu Okręgowego w Toruniu, ppor. WP, w 1939 r. wzięty do niewoli w bitwie pod Kutnem - oflag Murnau. Po wojnie w sądownictwie na Mazurach (Giżycko - Olsztyn) ...

Więcej »
# 1383

Jerzy Paulin Stołyhwo

1903 - przed 1953

s. Władysława, ochotnik WP (1920), ranny, odznaczony Krzyżem Walecznych. Pracownik w Wil. Banku Ziemskim. Po wojnie w Poznaniu w Banku Rolnym ...

Więcej »
# 1384

Zygmunt Buyko

1904 - 1998

s. Jana, ochotnik WP (1920), adwokat w Wilnie. Por. WP odznaczony Krzyżem Walecznych (za kamp. wrześniową), kpt AK (okr. Radom), po wojnie radca prawny w Katowicach ...

Więcej »

Semestr 195 - II sem. 1924/1925

# 1386

Włodzimierz Cywiński

1903 - 1939

s. Włodzimierza, ochotnik WP (1920), art. malarz, pracował na Zamku Królewskim w W-wie w Pracowni Konserwacji Obrazów. Żołnierz września, poległ (popełnił samobójstwo – „nie potrafił znieść ogromu klęski” 15 IX 1939 r. k. Jabłonny ...

Więcej »
# 1387

Witold Sawicki

1904 - 1995

s. Klemensa, studiował prawo w Warszawie i Wilnie (ukończył w Wilnie); w czasie studiów w Warszawie członek K!Sparta; ochotnik WP (1920), mjr rez 4 p. uł., we wrześniu 1939 r. internowany na Litwie, uciekł do Gen. Guberni. Oficer AK, odznaczony Krzyżem Walecznych. W powst. Warszawskim wzięty do niewoli (27 IX 1944) wywieziony do Oflagu Sandbost ...

Więcej »
# 1388

Antoni Porębski

1903 – po 1941

s. Jana, ochotnik WP (1920), adwokat w Warszawie, 1945 wywieziony do ZSRR ...

Więcej »
# 1389

Stanisław Czaplicki

1902 - 1976

- s. Michała, ochotnik WP (1920), urzędnik w Min. Komunikacji, we wrześniu 1939 r. internowany na Litwie, wywieziony do ZSRR (obóz w Griazowcu), wyszedł z II Korpusem, mjr WP. Po wojnie w Anglii, pracownik apteki, zmarł w Londynie ...

Więcej »
# 1390

Jan Nowacki

1898 - 1964

s. Antoniego, prezes Stulecia, senior K! na emigracji. POW (1916 - 18), powołany do WP (1919 - 21), urzędnik w Warszawie, we wrześniu 1939 r. ppor. w grupie gen. F. Kleeberga pod Kockiem, wzięty do niewoli. W oflagach (Arnswalde, Gross-Born, Sandbostel). Po wojnie w Londynie księgarz ...

Więcej »

Semestr 196 - I sem. 1925/ 1926

# 1391

Henryk Korkuć

1905 - 1970

s. Stanisława, brat Jana (1363), v.- prok. Sądu Okręgowego w Wilnie, po wojnie adwokat w Łodzi i Warszawie. Ok. 1965 emigrował do Kanady gdzie zmarł ...

Więcej »
# 1392

Stanisław Falewicz

1904 - 1935

s. Jana, ziemianin, usiłował przemycić z Litwy do Polski byka, złapany na granicy, aresztowany – uważał, że jest zhańbiony – popełnił w więzieniu samobójstwo ...

Więcej »
# 1393

Mieczysław Radwan-Przygodzki

1903 -1927

s. Augusta, zginął w pojedynku

Więcej »
# 1394

Bohdan Wendorff

1904 - 1998

s. Oskara (Arkon), Gospodarz Stulecia K!, jeden najbardziej zasłużonych dla K! na emigracji. Ochotnik WP (1919 - 21), wicestarosta wileński, starosta w Brasławiu, sekretarz wojewodów wileńskich (Raczkiewicza, Beczkowicza, Jaszczołta). We wrześniu 1939 r. przez Łotwę wydostał się na Zachód. Major broni pancernej. Odznaczony Krzyżem Walecznych ...

Więcej »
# 1395

Witold Borowski

1905 - 1970

s. Ignacego, pracownik Banku Polskiego w Wilnie, żołnierz AK (Okręg - Wilno). Po wojnie pracownik bankowy na Wybrzeżu. ...

Więcej »

Semestr 197 - II sem. 1925/1926

# 1397

Jerzy Rabczewski

1901- 1981

s. Piotra, I wiceprezes Stulecia, wiceprokurator Sądu Apelacyjnego w Wilnie, w 1939 r. przez Litwę przedostał się na Zachód. Pracował w wywiadzie. Zmarł w Londynie ...

Więcej »
# 1398

Mirosław Nowicki

1904 - 1948

v-prokurator Sądu Okręgowego w Wilnie, w 1940 r. uciekł do Warszawy. Żołnierz AK (był w „Antyku”). Po wojnie pracował w PCK, aresztowany i więziony - zamordowany w czasie „przesłuchania” w więzieniu przy Rakowieckiej (7 X) ...

Więcej »

Semestr 198 - I sem. 1926/1927

s. Józefa (995), brat Bohdana (1434), ziemianin, odznaczony Virtuti Militari. W 1939 r. w baonie KOP „Łużki”. W niewoli sowieckiej w Kozielsku, zamordowany w Katyniu ...

Więcej »
# 1400

Jerzy Pawlikowski

1903 - 1966

ochot. WP (1920 - 21). Po wojnie w zarządzie portu, zm. w Gdańsku ...

Więcej »
# 1401

Bohdan Moraczewski

1905 - 1985

s. Witolda, ochot. WP (1919 - 20), ziemianin, prac. Wil. Banku Ziemskiego. Żołnierz AK (okr. Nowogródek), w 1944 r. wywieziony do ZSRR - powrócił, zmarł w Sochaczewie ...

Więcej »
# 1402

Ryszard Jankowski

1906 - 1980

zmarł w Sopocie

Więcej »
# 1403

Wojciech Kieżun

1904 - 1968

- s. Wojciecha, pracownik Wil. Banku Ziemskiego, po wojnie urzędnik w Min. Finansów ...

Więcej »

Semestr 199 - II sem. 1926/1927

# 1404

Władysław Wińcza

1906 - 1984

s. Oskara, brat Oskara (1406) adwokat, latem 1940 z żoną i córką uciekł do Gen. Guberni. W 1945 r. z rodziną uciekl na zachód i w 1947 r. osiadł w Afryce, w Tanzanii, następnie Kenii, miał prosperujące przedsiębiorstwo „Hunters & Guides Ltd.”. Znakomity myśliwy, wicedyrektor „Proffesional Hunters Associations of East Africa”. W 1977 r. poz ...

Więcej »
# 1405

Eugeniusz Edward Gulczyński

1903 - 1944

POW (1919 -20), historyk, referendarz w USB. Już od jesieni 1939 r. w konspiracji. Aresztowany przez NKWD uciekł z ostatniego transportu więźniów (nocą 24/25 VI 1941 r.). Wrócił do pracy konspiracyjnej ZWZ - AK, redaktor prasy podziemnej, aresztowany na początku 1944 r. przez gestapo, torturowany, nie wydał nikogo. Zamordowany 23 VI ...

Więcej »
# 1406

Oskar Wińcza

1907- 1993

s. Oskara, brat Władysława (1404), sędzia , uciekł przed bolszewikami do Gen. Guberni. W 1944 r. wywieziony na roboty do Niemiec. Wrócił w 1947 r., prac. jako sędzia w Białymstoku ...

Więcej »
# 1407

Aleksander Dziakowicz

1906 -1974

ochotnik WP (1920), urzędnik Wil. Banku Ziemskiego. Po wojnie pracował w banku w Łodzi ...

Więcej »
# 1408

Janusz Bądzkiewicz

1904 - 1974

s. Wieńczysława, ziemianin, podprokurator Sądu Okręgowego w Nowogródku. W czasie wojny w Gen. Guberni, był w AK. Po wojnie radca prawny w Sopocie, organizator życia K! na Wybrzeżu ...

Więcej »
# 1409

Jerzy Eysymontt

1908 - 1963

s. Józefa, kierownik Oddziału Polit. – Narodowościowego w Urz. Wojewódzkim w Wilnie. W wrześniu 1939, przez Litwę dostał się do Francji. Por. w Bryg. Strzelców Podhalańskich (d-ca plut. ckm), brał udział w bitwie pod Narwik (odzn. Krzyżem Walecznych), przez rok internowany na płd. Francji, uciekł i przez Pireneje, Madryt, Lizbonę, Gibraltar, d ...

Więcej »
# 1410

Bolesław Soroko

1905 - 1987

s. Karola, sędzia w Smorgoniach, we wrześniu 1939 r. dostał się w ręce sowietów, ale uciekł z transportu kolejowego. Ppor. AK (Wil.), odznaczony Krzyżem Walecznych, po ekspatriacji na Dolnym Śląsku, adwokat. ...

Więcej »
# 1411

Jan Niedziałkowski

1907 - 1952

s. Konrada, historyk K!, pracownik Wil. Banku Ziemskiego, we wrześniu 1939 r. (ppor.) dostał się do niemieckiej niewoli i do oflagu, po wyzwoleniu w II Korpusie we Włoszech (red. tygodnika 2 Warsz. Dyw. Panc. „Taran”), Po wojnie emigrował do Argentyny, gdzie imał się różnych prac ...

Więcej »

Semestr 200 - I sem. 1927/1928

# 1412

Olgierd Siemaszko

1905 - 1982

s. Zygmunta, urzędnik Zarządu Miasta Warszawy. Podczas wojny i po w Warszawie ...

Więcej »
# 1413

Wiktor Cywiński

1900 -1981

s. Łukasza, ochotnik WP 1920, pracownik Wil. Banku Ziemskiego. Żołnierz września, wzięty do sowieckiej niewoli, był w obozie w Kozielsku, ale jako żołnierz (szeregowy), został zwolniony (!) - żołnierz AK, po wojnie w Jeleniej Górze – w 1946 r. był zastępcą starosty jeleniogórskiego ...

Więcej »
# 1414

Olgierd Paszkiewicz

1907 - 1942

s. Mariana, działacz polski na Litwie, literat, tłumacz. Kierownik literacki wychodzącego w Kownie „Dnia Polskiego”, żołnierz AK, zginął (14 V) ...

Więcej »
# 1415

Bohdan Stejgwiłło

1905 - 1972

s. Wincentego, pracownik Wil. Banku Ziemskiego. B. aktywny w życiu K! tak przed wojną (uporządkował bibliotekę K!), jak i po wojnie ...

Więcej »
# 1416

Władysław Czapkiewicz

1907 - 1991

s. Bronisława (1149), praktykant PKP w Brześciu n. Bugiem. W czasie wojny w Warszawie, ppor. AK. Po wojnie w Olsztynie. ...

Więcej »
# 1417

Zbigniew Sztolcman

1905 – 1960

przed wojną w Warszawie, po wojnie adwokat w Krakowie

Więcej »

Semestr 201 - II sem. 1927/28

# 1418

Jerzy Plejewski

1905 - 1995

s. Leona, zmarł po wojnie w Białymstoku, był adwokatem.

Więcej »
# 1419

Witold Kisiel

1909 -1973

s. Feliksa, ochotnik WP (1919 - 20), brał udział w kampanii wrześniowej, wrócił do Wilna, por. AK (ps. „Światołdycz”), d-ca 23 Bryg. Bracławskiej Okręgu Wil., aresztowany w 1944, wywieziony do obozu NKWD w Riazaniu. Wrócił w 1947 r., osiadł na Wybrzeżu ...

Więcej »
# 1420

Witold Kiewlicz

1903-1993

s. Mariana, ochotnik WP (1919 - 20), kampania wrześniowa, internowany na Litwie, wrócił do Wilna, ppor. AK (odzn. Krzyżem Walecznych), aresztowany w 1943 r. (wśród 100 zakładników wykupiła go żona). Aresztowany w styczniu 1945 r. wywieziony do Workuty. W 1947 r. wrócił do kraju ...

Więcej »
# 1422

Bronisław Krzywobłocki

1909 - po 1945

s. Mieczysława, lekarz, adiunkt w klinice dermatologicznej USB, w czasie wojny dyr. szpitala w Żyrmunach (współpraca z służbą sanit. AK), aresztowany przez NKWD, zmarł w sowieckim więzieniu w Lidzie lub na zesłaniu ...

Więcej »
# 1423

Janusz Sieradzki

1904 - 1985

s. Czesława, sekr. Urzędu Morskiego w Gdyni, w czasie wojny (i po) w Zakopanem ...

Więcej »
# 1424

Henryk Morman

1909 - 1963

urzędnik Banku Rolnego w Wilnie, ppor. WP, 1 września 39 r. dowodził pod Myszyńcem zwycięską szarżą swego plutonu. Wojna w oflagu, Po wojnie na emigracji, zmarł w Londynie ...

Więcej »

Semestr 202 - I sem. 1928/29

# 1425

Jerzy Łempicki

1907 - 1978

s. Zygmunta, ppor. WP, kampania wrześniowa (odzn. Krzyżem Walecznych|). Wojna w oflagu, po wojnie na emigracji, w Londynie, pracował jako kucharz ...

Więcej »
# 1426

Stanisław Bujniewicz

1903 -1972

s. Zygmunta, ochotnik WP (1919 - 20), sędzia grodzki w Kobryniu, ppor. AK (Okr. Wilno), odzn. Krzyżem Walecznych. Aresztowany w łapance w 1945 r. w Wilnie, wywieziony do Saratowa, wrócił w 1946 r. Aresztowany w 1949 r., skazany („za szpiegostwo”) na 7 lat więzienia, zwolniony w 1954 r. Radca prawny w Toruniu ...

Więcej »

Semestr 203 - II sem. 1928/29

s. Michała, sędzia Grodzki w Białymstoku, ppor. AK (Warszawa - „Kampinos”), poległ w Powstaniu Warszawskim (29 IX) ...

Więcej »


Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.