Album Polonorum

 • Album polonorum  Semestr 170 - II sem. 1912 r.

  # 1276

  Jerzy Staszewski

  1890 - 1968

  s. Dominika, członek ostatniego „dorpackiego” Prezydium K!, adwokat w Płocku, działacz Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego ...

  Więcej »
  # 1277

  Stanisław hr. Tyszkiewicz

  1888 - 1965

  s. Aleksandra, ziemianin, działacz samorządowy w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1278

  Stefan Błeszyński

  1891 - 1948

  s. Mieczysława, prokurator Sądu Najwyższego w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1279

  Michał Wielhorski

  1891 -1942

  s. Władysława, ochotnik WP (1918 - 21), ppor. 13 p. uł., inspektor PZU w Słonimiu, członek ZWZ - AK, zamordowany przez Niemców 28 X ...

  Więcej »
  # 1280

  Bolesław Boguszewski

  1890 - 1917

  s. Juliana, z Mohylewszczyzny. Zmobilizowany do wojska rosyjskiego jako felczer, zmarł na froncie na tyfus. ...

  Więcej »

  Semestr 171 - I sem. 1913 r.

  # 1281

  Aleksander Pokuta

  1892 - 1918

  s. Prokopa, z Mohylewszczyzny, prawnik, zmarł w Rydze

  Więcej »

  Semestr 172 - II sem. 1913 r.

  # 1282

  Tadeusz Tyszkiewicz

  1891-1937

  s. Ignacego, lekarz, kpt. WP, zasłużony dla Kazimierza Dolnego, gdzie jest ulica jego imienia. ...

  Więcej »
  # 1283

  Mikołaj Kaszyn

  1895 - 1977

  s. Wiaczesława, inicjator utworzenia filii K! w Poznaniu. Ochotnik WP 1920, ppor, lekarz. spiker, aktor. W czasie powst warsz. w cywilnej służbie sanit. - Krzyż Walecznych ...

  Więcej »
  # 1284

  Stanisław Olekiewicz

  1890-1936

  s. Stanisława, lekarz - Strzelna, woj. łódzkie

  Więcej »
  # 1285

  Leonard Stankiewicz

  1894-1920

  s. Adolfa, brat Mieczysława (1291), lekarz, ochotnik WP (1919 - 20), por. 64 p. piech., poległ k. wsi Nachów ...

  Więcej »
  # 1286

  Wacław Trószyński

  1892 - 1970

  s. Józefa, brat Jana (1297), ochotnik WP (1918 - 20), przemysłowiec w Warszawie ...

  Więcej »
  # 1287

  Stanisław Chrapowicki

  1891-1949

  s. Włodzimierza. W I woj, św., zmobilizowany w armii ros. Od 1918 w Polsce w MSWojsk. w dep. Szkolnictwa, pracował przy formowaniu szkół wojskowych. Sędzia w Częstochowie, po 1948 r. notariusz w Piotrkowie ...

  Więcej »
  # 1288

  Mieczysław Biskupski

  1886 - 1942

  s. Wincentego, z Warszawy, rotmistrz kawalerii, adwokat w Warszawie, zamordowany w Auschwitz 10 XI ...

  Więcej »
  # 1289

  Stefan Fukier

  1889- 1919

  - s. Henryka (ze znanej rodziny warszawskiej), studiował historię ...

  Więcej »

  Semestr 173 - I sem. 1914 r.

  # 1290

  Adam Popławski

  1894 - po 1934

  s. Wacława, ppor (rez.) 24 p. piech., adwokat

  Więcej »
  # 1291

  Mieczysław Stankiewicz

  1892 - 1959

  s. Adolfa, brat Leonarda (1285), lekarz Ostrów Wlkp., Wałbrzych ...

  Więcej »
  # 1292

  Józef Zadora Paszkowski

  1893 - 1933

  s. Józefa, brat Witolda [1265], POW, ochotnik WP (1918 - 21), ppor. odznaczony Krzyżem Walecznych. sędzia w Mołodecznie ...

  Więcej »

  Semestr 174 - II sem. 1914 r.

  # 1293

  Karol Dowgiałło

  1896 - 1940

  s. Dominika, w l. 1919 - 21 rtm. 1 p. uł. Krechowieckich, odzn. Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), ziemianin, uczestnik kamp. wrześniowej, awansowany do st. majora. 24 IX 1939 r. aresztowany przez NKWD, zamordowany w kwietniu 1940 r. Ofiara zbrodni katyńskiej z tzw. "listy ukraińskiej". ...

  Więcej »
  # 1294

  Stanisław Ficner-Jarski

  1896 - 1942

  s. Aleksandra, z Rygi, przed II wojną św. dyrektor, reżyser i aktor Teatru Polskiego w Rydze. W wrześniu 1940 r. aresztowany przez NKWD, zamordowany w Astrachaniu w marcu 1942 r. ...

  Więcej »
  # 1295

  Olgierd Pożaryski

  1896 - 1919

  s. Władysława, lekarz, zginął walcząc w armii gen. Judenicza ...

  Więcej »

  s. Antoniego. POW, ochotnik WP, uczestnik bitwy pod Kaniowem i wojny 1920 r., odznaczony Krzyżem Walecznych i Croix de Guerre. Rtm. 15 p. uł. ...

  Więcej »

  Semestr 175 - I sem. 1915 r.

  # 1297

  Jan Trószyński

  1894 - 1971

  s. Józefa, brat Wacława (1286), ostatni olderman dorpacki, autor Kodeksu Postępowania Honorowego (Usus Dorpatensis), ochotnik WP (1918 - 20). W 1939 r. mjr, naczelny lekarz 55 p. piech. ...

  Więcej »
  # 1298

  Witold Waligórski

  1895 -1953

  s. Konstantego, lekarz - okulista w Poznaniu, ppłk. WP

  Więcej »
  # 1299

  Stefan Szwentner

  1894 - 1958

  s. Mamerta, adwokat w Lublinie, prezes Automobilklubu Lubelskiego, działacz Polskiego Związku Motorowego ...

  Więcej »
  # 1300

  Wacław Tyrchowski

  1895-1940

  s. Władysława, brat Mieczysława (1301 A), adwokat w Warszawie, członek ruchu oporu, zamordowany przez Niemców 20 VI w Palmirach. ...

  Więcej »
  # 1301

  Bronisław Wróblewski

  1888 - 1941

  s. Józefa, Kurator K! z ramienia Senatu USB. Napisał (m.in.): Ideologia korporacyj akademickich (Wil. 1928). Wybitny prawnik karnista, prof. prawa karnego USB. Zmarł na atak serca podczas rewizji swojego wileńskiego mieszkania przez Niemców ...

  Więcej »

  Semestr 176 - II sem. 1915 r.

  # 1301A

  Mieczysław Tyrchowski

  1893 – 1916

  s. Władysława, brat Wacława (1300), student medycyny, zmarł w Odessie ...

  Więcej »

  Semestr 178 - II sem. 1916 r.

  # 1302

  Marian Skarbek - Stefanowski

  1897 - 1979

  - s. Jana przewiózł majątek ruchomy K! z Dorpatu do Wilna. Lekarz, rektor AM w Łodzi. W czasie powst. Warszawskiego naczelny lek. szpit. powstańczego (Lwowska 13) ...

  Więcej »
  # 1303

  Jerzy Płachecki

  1890 - po 1939

  s. Juliana, ochotnik WP (1918 - 21), kpt. lekarz, wywieziony do ZSRR - „zaginął” ...

  Więcej »
  # 1304

  Stanisław Jasieński

  1896 - 1942

  s. Stanisława, pierwszy olderman „wileński”. Ochotnik WP 1920, ziemianin, aresztowany w 1940 r., wywieziony wraz z rodziną do ZSRR - zmarł na tyfus w Barnaule ...

  Więcej »

  Semestr 182 - II sem. 1918 r.

  # 1305

  Jan Lilienfeld

  1895 - ?

  przed II wojną mieszkał na Łotwie

  Więcej »
  # 1306

  Bohdan Zyndram-Kościałkowski

  1898 - 1967

  s. Zygmunta, radca MSZ, wywieziony do ZSRR, delegat ambasady RP w Czimkencie (1942), chargé d’affairs w Bagdadzie (1945), następnie w Bejrucie. Od 1948 r. na emigracji w Argentynie, gdzie zmarł w biedzie ...

  Więcej »

  Semestr 185 - II sem. 1919/ 1920

  # 1307

  Leon Mackiewicz

  1899 - 1921

  s. Konrada, brat Konstantego (1220), pierwszy prezes Konwentu w Wilnie, ochotnik WP (1919 - 20) ...

  Więcej »
  # 1308

  Kazimierz Rutkiewicz

  1898 - 1940

  s. Michała, w l. 1915 - 1916 w harcerstwie (tajnym), POW, w 1918/19 uczestnik samoobrony Wilna. V-prokurator Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W niewoli sowieckiej, więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu ...

  Więcej »
  # 1309

  Tadeusz Bartoszewicz

  1898 - 1970

  s. Piotra, ochotnik WP (1919 - 21), v-prokurator Sądu Apel. w Katowicach ...

  Więcej »
  # 1310

  Jerzy Szczuka

  1898 - 1986

  s. Józefa, ochotnik WP (1918 - 21), ziemianin, inż. rolnik. Aresztowany przez NKWD w Wilnie 13 VII 1940, wywieziony do ZSRR - wyszedł z II Korpusem, por. PSZ na Zach. (Monte Cassino, Ancona). Po wojnie na emigracji w Argentynie, wrócił do kraju ...

  Więcej »
  # 1311

  Osman Achmatowicz

  1899 - 1988

  s. Aleksandra (Alego), brat Keryma I (1312) i Iskandera (1359), współautor Memoriału w sprawie sanacji K! (23 I 1922), ochotnik WP (1919 - 20) w pułku Jazdy Tatarskiej im. płk. Mustafy Achmatowicza. Chemik, doc. USB, prof., dziekan U.W. Po wojnie współzałożyciel Politechniki Łódzkiej (profesor, dziekan, rektor), wicemin. Szk. Wyższego (1953 - ...

  Więcej »
  # 1312

  Kerym Achmatowicz I

  1897 - po 1941

  s. Aleksandra, brat Osmana (131) i Iskandera (1359), delegat K! na zjazdach ZPK!A w 1926 i 1927 r. - sprzeciwiał się próbom poddania korporacji wpływom partii polit. Ochotnik WP (1919 - 20) w pułku Jazdy Tatarskiej. Sędzia Sądu Okr. w Wilnie. Uczestnik kamp. wrześniowej (w 3 DAK). Aresztowany w Wilnie w 1940 r., wywieziony do ZSRR 24 VI 1941 r. ...

  Więcej »
  # 1313

  Justyn Strumiłło

  1896 - 1948

  pierwszy wileński gospodarz K!, ochot. WP (1919 - 20), ziemianin, rotmistrz rezerwy 13 p. uł. i AK, odznaczony Krzyżem Walecznych ...

  Więcej »
  # 1314

  Stanisław Selens

  1899 - 1940

  s. Piotra, POW, ochot. WP (1918 - 21), wiceprezes Sądu Okręgowego w Wilnie, w niewoli sowieckiej, więziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu ...

  Więcej »
  # 1315

  Odo-Oktawian Klasse

  1898 - 1963

  s. Oktawiana, brat Edwarda (1333), ochotnik WP (1918 - 21), v. - prez. Sądu Okręgowego w Grodnie ...

  Więcej »
  # 1316

  Czesław Chełstowski

  1899 - 1981

  s. Leona, ochotnik WP (1919 - 21), odznaczony Krzyżem Walecznych, w niewoli sowieckiej, więziony w obozie w Griazowcu (1940 - 41), był w II Korpusie, zmarł w Walii ...

  Więcej »
  # 1317

  Konstanty Cierpiński

  1898 - 1979

  s. Zygmunta, ochotnik WP (1919 - 20), ziemianin, prawnik, sekretarz Prokuratorii Generalnej (oddz. w Wilnie). W kamp. wrześniowej w 1 p. art. Więziony w obozach w Starobielsku i Griazowcu. Wyszedł z ZSRR z II Korpusem, przeszedł cały szlak bojowy (por. w 6 p. art. lek.), walczył pod Monte Cassino. Odzn. Krzyżem Walecznych. Wrócił do kraju ...

  Więcej »
  # 1318

  Henryk Bujalski

  1896 - po 1934

  s. Władysława, ochotnik WP (1919 - 23), por. 42 p. piech., prawnik ...

  Więcej »
  # 1319

  Stanisław Chalecki

  1896 - 1963

  s. Stanisława, współautor Memoriału w sprawie sanacji K! (23 I 1922), ochotnik WP (1918 - 20), pracownik Wil. Banku Ziemskiego. W AK, aresztowany przez NKWD w 1944 r. i wysłany do obozu w Ostaszkowie. Do kraju wrócił w 1947 r. ...

  Więcej »
  # 1320

  Tadeusz Januszewski

  1899 - po 1939

  prac. Banku Polskiego Wilno

  Więcej »
  # 1321

  Leon Czarnocki

  1893 - 1971

  s. Jana, ochotnik WP (1918 – 21), urzędnik Starostwa Grodzkiego w Wilnie ...

  Więcej »
  # 1322

  Stanisław Nowicki

  1898 - po 1939

  ochotnik WP (1919 - 21), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych ...

  Więcej »
  # 1323

  Bronisław Pankiewicz

  1899 - 1942

  inż. rolnik, zamordowany przez Niemców w Baranowiczach ...

  Więcej »
  # 1324

  Witold Godlewski

  1900 - 1982

  s. Wiktora, ochotnik WP (1919 - 20), pracownik Wil. Banku Ziemskiego. Aresztowany w 1940 r, wywieziony do Workutłagu, zwolniony 3 III 1942 r., wyszedł z ZSRR z II Korpusem. Po wojnie na emigracji w Brazylii i Argentynie, gdzie zmarł ...

  Więcej »
  # 1325

  Tadeusz Mejer

  1898 - 1955

  s. Józefa, uczestnik powst. Wielkopolskiego, ochotnik WP (1919 - 20), odznaczony Krzyżem Walecznych, ziemianin, inż. leśnik. Członek Narodowej Demokracji. Kpt. AK, członek WiN (komendant obw. Międzyrzecz). Aresztowany, osadzony w więzieniu we Wronkach, zmarł po kolejnym, trzecim zawale ...

  Więcej »

  Semestr 187 - II sem. 1920/ 21

  # 1326

  Jan Luboiński

  1898 - po 1960

  ochotnik WP (1918 - 20) zapewne wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem (?), po wojnie w Argentynie ...

  Więcej »
  # 1327

  Antoni Salmonowicz

  1894 - 1935

  s. Stanisława, brat Leona (1338), ochotnik WP (1918 - 20), prawnik, starosta w Kamieniu Koszyrskim (Polesie) ...

  Więcej »
  # 1328

  Jan Węckowicz

  1897 - ?

  POW, ochotnik WP (1918 - 21)

  Więcej »
  # 1329

  Antoni Minkiewicz

  1900 - 1984

  s. Michała (815), senior K! na emigracji (1964 - 1984), autor: Konwent Polonia 1828 - 1978 (Londyn 1978). POW, ochotnik WP (1918 - 21), odznaczony Krzyżem Walecznych. Zawodowy wojskowy (w II Oddz. Szt. Gen.). W PSZ na Zachodzie (Francja, Afryka płn., Anglia), płk dypl. WP. Po wojnie pracował w Instytucie Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Lond ...

  Więcej »
  # 1330

  Olgierd Jacuński

  1900 - 1973

  s. Lucjana, POW, ochotnik WP (1918 - 23), prokurator Sądu Okr. w Nowogródku ...

  Więcej »
  # 1331

  Józef Czerkasow

  1898 - 1980

  syn Wiktora, ochotnik WP (1918-1920), ppor., po II wojnie adwokat, zmarł w Jeleniej Górze ...

  Więcej »
  # 1332

  Tadeusz Heibert

  1898-1962

  - s. Stanisława, POW, ochotnik WP (1920 - 21), prok. Sądu Okręgowego w Grudziądz u, adwokat, żołnierz AK, adwokat ...

  Więcej »
  # 1333

  Edward Klasse

  1900-1959

  - s. Oktawiana brat Oda (1315), ochotnik WP (1918-20)- Krzyż Walecznych. Przed wojną dyr. w Compania Colonizadora International SA. w Boliwii, po wojnie miał w Caracas sklep spożywczy ...

  Więcej »
  # 1334

  Oswald Żuk

  1898 - po 1934

  ochotnik WP (1918 - 1921)

  Więcej »
  # 1336

  Stefan Burhardt

  1899 - 1991

  s. Michała, brat Aleksandra (1229), ochotnik WP (1918 - 20), był w niewoli bolszewickiej, skąd uciekł. Pracował w Bibl. USB, od 1934 kierownik Bibl. Wróblewskich w Wilnie. Żołnierz września, żołnierz AK. Po wojnie w Toruniu, dyr. Bibl. Uniwersyteckiej. Liczne publikacje - opracował monumentalne dzieło: Polonez - katalog tematyczny (12 tys. polo ...

  Więcej »
  # 1337

  Stanisław Kossko

  1901 - 1944

  ochotnik WP (1919 - 20), ziemianin, przed wojną mieszkał na Litwie. Członek ZWZ - AK (w wywiadzie), aresztowany przez Gestapo w Królewcu, zamordowany w Oświęcimiu (23 I) ...

  Więcej »
  # 1338

  Leon Salmonowicz

  1897 - 1943

  s. Stanisława, brat Antoniego (1327), POW, ochotnik WP (1918 - 21) Krzyż Zasługi Wojskowej Litwy Śr., cywilny analityk II Oddz. Szt. Gen. Pracownik Wil. Banku Ziemskiego, AK ...

  Więcej »
  # 1339

  Kazimierz Samorewicz

  1898 - 1985

  POW, ochotnik WP (1918 - 21), urzędnik Izby Skarbowej w Brześciu n. Bugiem, ppor. AK ...

  Więcej »

  Semestr 188 - I sem. 1921/1922

  # 1340

  Zdzisław Brzeski

  1901-1968

  studiował prawo w Poznaniu, przed wojną prawnik w Poznaniu, zmarł w Gdyni ...

  Więcej »
  # 1341

  Wilhelm Popławski

  1901-1971

  s. Józefa. POW, ochotnik WP (1918 - 20 ), adwokat, żołnierz AK, kierownik kontrwywiadu Komendy Okręgu Wilno, w PRL więziony. ...

  Więcej »

  Semestr 189 - II sem 1921/1922

  # 1342

  Czesław Jundziłł

  1898 - 1970

  s. Konstantego, ochotnik WP (1918 - 20), ziemianin, aresztowany przez NKWD, wywieziony. Wyszedł z ZSRR z II Korpusem. Walczył w Italii. Po wojnie prac. fizyczny w Londynie ...

  Więcej »
  # 1343

  Józef Rutkiewicz

  1901 - 1942

  s. Mamerta, Sekretarz Wil. Koła Filistrów. Ochotnik WP (1919 - 20), adwokat w Wilnie. Aresztowany przez NKWD, wywieziony 23 VI 1941 r. (ostatnim transportem). Zwolniony w 1942 r., zmarł w drodze do II Korpusu, w Kokandzie ...

  Więcej »
  # 1344

  Seweryn Bitner

  1899-1993

  s. Ryszarda, ochotnik WP (1918 – 20), pracownik Państw. Banku Rolnego w Grudziądzu ...

  Więcej »
  # 1345

  Brunon Bochwic

  1901-1993

  s. Stanisława, ochotnik WP (1919-1920), ziemianin, w 1943 r. więziony przez Niemców w obozie w Kołdyczewie k. Baranowicz, wywieziony na roboty do Prus Wschodnich Po wojnie w PCK Warszawa ...

  Więcej »
  # 1346

  Gustaw Okoński

  1899 - po 1934

  ochotnik WP (1918 - 21)

  Więcej »
  # 1347

  Władysław Niewodniczański

  1895 - 1968

  ochotnik WP (1918 - 21), oficer służby czynnej - mjr art., żołnierz września 39 r., jeniec w Woldenbergu, odzn. Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, płk.w st. sp. ...

  Więcej »
  # 1348

  Ludwik Karnicki

  1904 - 1977

  s. Antoniego, ziemianin, pracownik Państw. Banku Rolnego w Warszawie ...

  Więcej »

  Semestr 190 - I sem. 1922/1923

  # 1349

  Mieczysław Brzozowski

  1901-1940

  s. Henryka, POW, ochotnik WP (1919 - 20). W kamp. wrześniowej rtm. - d-ca szwadronu samochodów panc. w 81 dyonie panc. Pomorskiej Bryg. Kawalerii. Jeniec sowiecki w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Ofiara zbrodni katyńskiej ...

  Więcej »
  # 1350

  Mustafa Romanowicz

  1899 - 1976

  s. Aleksandra (gen. WP), ochotnik WP (1920), sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie, we wrześniu 1939 r. przez Litwę wydostał się na Zachód, po wojnie na emigracji w Argentynie ...

  Więcej »


  Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych Konwentu, oraz konwentowych zbiorów przechowywanych w Instytucie gen. W. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Pozostałe zostały zaczerpnięte z archiwów historycznych Wilna, Tartu i Warszawy. Kilka zdjęć otrzymaliśmy z Archiwum Korporacyjnego w Poznaniu (nr 799, 825, 853, 887, 1325, 1361). Korzystaliśmy również z roczników starej prasy, stron internetowych (zwłaszcza parafii Ewangelicko - Augsb.). Szereg fotografii pochodzi ze zbiorów rodzinnych, prywatnych.... Wszystkim serdecznie dziękujemy.